Externí recruiter

Naše služba Externí Recruiter představuje revoluční přístup k náboru zaměstnanců. Síla úspěšného náborového procesu spočívá v důkladnosti, profesionalitě a porozumění potřebám Vaší firmy. Proto jsme vytvořili tým zkušených odborníků, kteří se stanou nedílnou součástí Vašeho týmu a plně se vžijí do firemní kultury a atmosféry.

Externí recruiter je vysoce kvalifikovaný profesionál, který disponuje rozsáhlými znalostmi a letitou praxí v oblasti náboru zaměstnanců. Počátečním krokem je pro nás poznat Vaši firmu do hloubky. Budeme aktivně naslouchat a sbírat informace o Vašich potřebách, strategii a hodnotách. Tímto způsobem si vytvoříme pevný základ pro efektivní hledání nových talentů, kteří zapadnou do vaší organizace.


Externí recruiter bude mít za úkol zastřešit celý náborový proces. To zahrnuje vytvoření atraktivní inzerce, která osloví ty správné kandidáty a pečlivou selekci příchozích životopisů. Naše odborné znalosti a zkušenosti nám umožní efektivně a rychle identifikovat talenty, kteří odpovídají Vašim požadavkům.

Naším cílem je zajistit, abyste měli přístup k nejlepším kandidátům na trhu. Spolupráce s námi Vám umožní využít naše bohaté kontakty a síť odborníků v různých oborech. Budeme pro Vás aktivně vyhledávat skryté talenty a oslovovat je s ohledem na vaše specifické požadavky. Vaše spokojenost a úspěch jsou naším nejvyšším zájmem.

S Externím Recruiterem nejen získáte tým odborníků, kteří se zapojí přímo do vašeho náborového procesu, ale také získáte partnera, který vás bude podporovat a poradit ve všech aspektech náboru zaměstnanců. Vaše úsilí bude směřováno k budování skvělého týmu, který přispěje k růstu a úspěchu vaší organizace.

Na co se nás nejčastěji ptáte?

1. Proč s B-Active spolupracovat?

- Úspora personálních i finančních nákladů.

- Provedeme analýzu aktuální situace na trhu a navrhneme efektivní plán

- Tipujeme odborníky a s diskrétností je oslovujeme na přímo.

- Kandidáty prověříme, otestujeme a zhodnotíme.

2. Jaké jsou výhody externího recruitera?

- Externí recruiter není hodnocen vysokými částkami dle počtu obsazovaných pozic, jak tomu je u personální agentury. Je hodnocen měsíční paušální odměnou.

- Po celou dobu komunikace s klienty vystupuje pod hlavičkou klienta.

- Expert odpovídá za zastřešení celého náborového procesu, od zpracování inzerce, selekci došlých CV, pohovory a zamítnutí neúspěšných kandidátů.

3. Jak probíhá spolupráce?

- Přidělíme Vám specializovaného konzultanta, který je současně i odborníkem v dané oblasti. Díky tomu lépe pochopí, co očekáváte a na jakých projektech pracujete.

- Následně zvolí nejefektivnější náborový proces, dle individuálních potřeb, včetně tržní a konkurenční analýzy.

- Zahájíme hledání kandidátů a poté Vám představíme nejvhodnější kandidáty prostřednictvím CV a výstupu z pohovoru, včetně našeho hodnocení a detailního doporučení.