Registrace nového zákazníka

Na této stránce se vyplněním následujícího formuláře zaregistrujete.  Pro úspěšnou registraci je třeba vyplnit všechny položky  a také potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů. Po registraci Vám bude zaslán email s přístupovými údaji.

Jméno (*)

Příjmení (*)

Email (*)

Telefon (*)

Heslo (*)

Ulice a číslo (*)

Město (*)

PSČ (*)


Souhlasím se zpracováním   

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.*) tyto položky je nutné vyplnit
VÝPRODEJ
PRODUKT TÝDNE

Home © 2021 b-active s.r.o., Návětrná 1098, 252 42 Jesenice Telefon